Bakış Yüksekliği

Geri Dön

Bir işle uğraşan kişinin işini ve kendisini gösterecek yükseklikte olmalı. Örneğin, prinç ayıklayan birisinin alttan çekmemek gibi ya da sokakta “Yağ satarım bal satarım” oynayan çocukları çekerken dairesel dizilişi mendili ve ebe’yi gösterecek yüksek bir noktadan çekmek gibi..
 

Bakış Yüksekliği

Yukarıdaki örneğimizde bakış yüksekliği kişinin ne yaptığını açıkça gösteriyor.

http://www.fotograf.net